Letra de Sloboda
Anti Todor - Sloboda Da li zna? da rođen sam ja umoran i da snage nisam nikad imao za borbu sa različitim ljudima!? Odavno znam da ljude mijenjat ne mo?e? i ne trudim se jer sve je uzalud jer borba ta sve vi?e mene umara! A ljudi uvijek ti na putu negdje stoje i ne mo?e? se kraj njih provući jer oni su tu mali moćni bogovi. I svakog dana neko te od njih upita kolko točno sada ti u d?epu ima? Novac je moć sa njime danas mo?e? sve A mi smo ti ljudi tako obični koji u ?ivotu bore se za svaki drugi dan! Ne prodajemo tijela svoja nikome jo? se uvijek čovjek zovem ja JA SAM SLOBODAN!!! Često mi kroz glavu briju misli crne osjećam da tako dalje ne mogu umoran sam ?elim neku promjenu! Gledam djecu koja auta dobra voze i gledam one koji jesti nemaju mislim da to nimalo nije pravedno. A kad po?eli? ne?to sam učiniti neki glas odnegje uvijek javi se ''ma kuda će? ti?! Među svoje vrati se!'' Osjećam se zato manje vrijedan sad isfrustriran nekim čudnim ljudima al novac je moć sa njime danas mo?e? sve!! A mi smo ti ljudi tako obični koji u ?ivotu bore se za svaki drugi dan! Ne prodajemo tijela svoja nikome jo? se uvijek čovjek zovem ja JA SAM SLOBODAN!!! SLOBODAN SAM SLOBODAN!!! JA SAM SLOBODAN!!