Letra de Svaveldioxid
Den forntid grönskande jorden
Där djur och insekter trivdes ihop
Där blommor och bin trivdes ihop
Vad har hänt nu?

Krig på land, krig i hav

Vackra regnskogar skövlas på allt
Urinvånare utrotas totalt
Förändringar i naturen
Det har hänt nu!

Tio kilo dynamit
Åt oss var

Krig på land, krig i hav