Letra de FBU
Är du redo att dö för ditt fosterland
Ligga död med vapen i hand

Ska aldrig gå med
Ska aldrig gå med
Ska aldrig gå med
I FBU

Bli en del i en krigsmaskin
Och aldrig ser du dig omkring

Ska aldrig gå med
Ska aldrig gå med
Ska aldrig gå med
I FBU