Letra de Anti-Cimex
Vi är Anticimex och bekämpar giftsvampen
Vi är Anticimex och bekämpar giftsvampen
Även kallad Reagans neutronbomb
Även kallad Breznjews vätebomb

Måste bli
Pacifism
Måste bli
Anarki

Vi är Anticimex och bekämpar giftsvampen
Vi är Anticimex och bekämpar giftsvampen
Kommer ni ihåg augusti -45
Måset bli en kärnvapenfri zon i Norden

Måste bli
Pacifism
Måste bli
Anarki

Måste bli
Pacifism
Måste bli
Fred på jord
NU!