Letra de PS, Tjörn
Jag var inte gammal
när jag märkte skillnaden,
mellan en fast hand och motsatsen
Jag var öppen för ett intresserat möte då
Långsamt dog tron på
att vi två skulle bli två vänner

Där är du nu,
du är här nu
I min tanke träffar jag hårt

Och idag är minnet fullt av
blåsiga dagar
Tråkiga landskap, hopplöst utanför
Det händer att jag tänker på dig
viskar utan svar
Fem till femtio gånger och undrar var

Där är du nu,
du är här nu,
i min tanke träffar jag hårt

Och du ligger inte tyst mer
kanske känner du äntligen något