Son Na Blagodarnost [Thanks-giving Dream] Letra

Anastasija

Otras Canciones

Letra de Son Na Blagodarnost [Thanks-giving Dream]
Anastasija - (Nocturnal, 1998) - Son na blagodarnost [Thanks-giving dream] Od utrini se smrači vo oblak od gnev. Bez pričini za stravot od kogo sum i jas del. I prati mi pozdrav od bunarot crn. Mi fali toj obraz izbleden od sram. I fala ti za sonot godinite molk. So smrznati race pogali me do bol.