Uþ Stalo Sëdau Letra

Alvarinis

?alvarinis

Letra de Uþ Stalo Sëdau
Uþ stalo sëdau
Graþiai dainavau
Uþ stalo sëdau
Graþiai dainavau

Alutá gëriau
Raudona buvau
Alutá gëriau
Raudona buvau

Dai ko nubliedno
Veideliai mano
Dai ko nubliedno
Veideliai mano

Ar nuo aluèio
Baltos putelës
Ar nuo aluèio
Baltos putelës

Ar nuo aluèio
Baltos putelës
Ar nuo aluèio
Baltos putelës

Ar apynëlio
Macnos spurgelës
Ar apynëlio
Macnos spurgelës

Uþ stalo sëdau
Graþiai dainavau
Uþ stalo sëdau
Graþiai dainavau

Alutá gëriau
Raudona buvau
Alutá gëriau
Raudona buvau