Election Koutcha Letra

Alpha Blondy

Revolution

Letra de Election Koutcha
Naka tori assouman nabôh ]
Naka tori oh ! Assouman nabôh ] bis
Ibe kominan ni (dibi dibi)
Anaki iyinnin (dibi dibi)
Election séla
Corruption yé
Election séla
Corruption yé

Naka tori oh ! Assouman nabôh ]
Naka tori assouman nabôh ] bis
Ibe kominan ni (dibi dibi)
Anaki yinnin (dibi dibi)
Election séla (dibi dibi)
Corruption yé (dibi dibi)
Election séla (dibi dibi)
Corruption yé (dibi dibi)

Nika voter Règlement de compte
Nima voter Règlement de compte
Nika élu Règlement de compte
Nima élu Règlement de compte
Ali-Baba natoh flê ana y a Quarante voteurs yeh !