Letra de Popol
Nad nekonecne biele cesty
nad zmrznutu zem
nad opadane konare stromov
nad zaviate kopce

do vecnej prazdnoty
do temnoty sivej zimnej oblohy
do mrakov ktore navzdy
skryly mrtve slnko

tam kde je pocut len kvílenie vetra
tam vietor, rozptyl popol
odvej ho do nekonecna
na miesta ktore obyvaju len demoni
vetra a mrazu