Letra de Fight
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!

Kaworu:
"oi doomu! ii ka? zenin de oogoe de 'teru' yobe
'teru' omoikkiri itte yare yo"

Teru: v"ikimaasu? waan tsuu waan tsuu wan tsuu surii foo
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Haaai jaa tsugi takamasa! ganbatte?"

Takamasa:
"aree? kore 'raamen' chaunkai?! maaee wai!
Waan tsuu waan tsuu wan tsuu surii foo
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Ooi diki tayonda dee~"

Diki
"osshaan ja omaera ikuzo kore aa!!
Ooi nikai sekiiii!!
Waan tsuu waan tsuu wan tsuu suri foo
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!
Oooi tsugi uli-san no banssu yo!!"

Uli
"ore yaru omaera noru ikuzo
Wan tsuu are!? are!? are!?
Faito! ippatsu! faito! ippatsu!"

Ai! uaai! ai! aai! ai!
Uaaa~n ma~chi~ga~e~ta
Uaaa~n mosai aku ya~