Letra de Välsignelsen
Herren välsinge dig och bevare dig Herren låte sitt ansikte lysa over dig Herren valsigne dig och bevare dig Herren vare dig nådig Herren vände sitt ansikte till dig Och ger dig frid I Faderns och Sonens Och den Heliga Andens namn Herren välsignde dig och bevare dig Herren låte sitt anskite lysa over dig Herren välsigne dig och bevare dig Herren vare dig nådig och ger dig frid Ger dig frid Amen, Amen, Amen