Letra de Tvivel
Snärjd av allt omkring mig Är jag bunden till mitt liv Av ensamhet ibland dem Så tycks så svaren jag ej sett Och de frågor som mig tynger Blir till tvivel som jag bär Inom mig finns ej svaren Om vem Herre, du är Finns en möjlighet att bortom De tvivel som jag bär Finns en mening och ett löfte Som ger mig mycket mer Kan det vara som jag hoppas Att du tänker just på mig Du vill dra mig till ditt hjärta närmre dig Det finns dagar då jag känner A att tiden den står still Jag får ej plats att leva Kan inte se vad du vill O och jag vet att jag tar snedsteg Och jag sviker dig ibland Jag ber Dig, Herre se mig L åt mig formas av Din hand Finns en möjlighet att bortom D de frågor som jag ser Finns en mening och ett löfte Som ger mig mycket mer Kan det vara som jag hoppas Att du tänker just på mig Du vill dra mig till ditt hjärta närmre dig Finns en möjlighet att bortom Det livet som jag ser Finns en mening och ett löfte Som ger mig mycket mer Kan det vara som jag hoppas Att du tänker just på mig Du vill dra mig till ditt hjärta närmre dig Åhh, ja Du vill dra mig till ditt hjärta närmre dig