Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkch Neobvyklých Lze Docíliti Letra

Maniac Butcher

Cerná Krev

Letra de Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkch Neobvyklých Lze Docíliti
Mým pøáním z nejvìtších
Vidìti všech do jednoho
Nepøátel Svých i sokch úhlavních
I všecku lzu nejnižší

V krvi jejich vlastní
Po krk se brodící
Ve smrtelné køeèi
O milost Mì prosící

Jejich náøku nebude vyslyšeno
Života žádného nebude ušetøeno
Pøekroèit smrti práh všem umožním
Svj život nekoneèným uèiním !!