Nesmrtelnost I Vìènost, Zpsobeny Prolitím I Následným Požitím Znaèného Množství Lidské Krve Letra

Maniac Butcher

Cerná Krev

Letra de Nesmrtelnost I Vìènost, Zpsobeny Prolitím I Následným Požitím Znaèného Množství Lidské Krve
Jen tak zaplaším žízeò Svou
Touhy a pocity ukojím natrvalo
I tìlo Mé pak navìky zstane
Zaplaveno blahem nevýslovným

Má nesmrtelnost jest vyvážena krví
Zástupch nejnižších z nejnižších
Má vìènost spravedlivì vykoupena
Životy tisícch mršin lidských

Jsem vìèný, jsem mocný
Jsem krve žíznivý
Jsem +ezník Šílený
Má krev je Lerná !!