Lza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná Letra

Maniac Butcher

Cerná Krev

Letra de Lza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná
Lzo okolní
Chátro všeobecná
Jakož i veškerá
Chamradi nepotøebná

Všehomír Nᚠjedineèný
Svou pøítomností pošpiòuješ
Drahocený kyslík vydýcháváš
Právo na život si usurpuješ

Nízkost tvého jednání
Nelze již déle pøehlížeti
Troufalost vpravdì nezdravá
Nebude více trpìna !!