Letra de Demolición
Demolición Video:
ta ta ta tatattayyayayayayayyaa
Echemos abajo la estacion del tren x4
demoler demoler demoler demoler
echemos abajo la estacion del tren
demoler demoler la estacion del tren x2

tatatatatattatayayyayayaya
nos gusta volar la estacion del tren x2
(demoler demoler demoler demoler)
ye ye ye ye yeye ye
(ye ye ye ye yeye ye) x2

demoler demoler demoler demoler
ahhh
tatatatatatyayyayaya

(solo)

repite