Maniac Butcher

Lza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná
Lzo okolní Chátro všeobecná Jakož i veškerá Chamradi nepotøebná Všehomír Nᚠjedineèný Svou pøítomností pošpiòuješ Drahocený kyslík vydýchávᚠPrávo na život si usurpuješ Nízkost tvého jednání Nelze již déle pøehlížeti Troufalost vpravdì nezdravá Nebude více trpìna !! From Letras Mania