Els Amics De Les Arts

L'arquitecte
Amb els anys aprèns que tenir un bon plà és l'única manera de poder reduir el marge d'error. Tu t'hi estàs fins tard calculant'ho tot i malgrat la son un esforç per escriure el què penses tan senzillament com pots. Però no hi ha prou cafè per desvetllar-te tanta estona i els ulls es van rendint tu ni t'en adones. Dorm arquitecte dorm que el que estàs intentant és del tot impossible i que no depèn de tu hi ha un projecte que no es pot preveure la vida la fa cadascú. I una casa on hi capiguem tots i un espai amb cuina-menjador i deixar que la tarda entri el sol i finestres de 4x2 i que tingui sentit de l'humor i un saber-se triar bé els amics Letras de cancionesi un caure que el faci més fort i la força per saber dir no i un jardí on si pugui ballar i un portal que convidi a pasar i un veí, un caxondo mental i una taula al carrer per Sant Joan i que et digui que ho has fet prou bé i que visqui el que tu no has pogut fer-l'ho llest, que no tingui mai por i saber quan deixar-lo fer sol. (Gracias a miki por esta letra) From Letras Mania