Michal David

Ka?dý Mi Tě Lásko Závidí
Poznal jsem teď jednu z mála, bylo to venku v de?ti Jen tak v tričku sama stála, tak jsem ji půjčil de?tník Aby víc u? nepromokla, neboť dé?ť zmývá krásu Vím ?e jsem v ní na?el poklad a ona ve mně spásu. Pod de?tník jsem se s ní schoval abych jí vyděl zblízka V duchu jsem v?ak uva?oval - dáli se něčím získat bylo mi s ní neskutečně líp ne?li ka?dý víkend Přál jsem si ať pr?í věčně, ať dál jsme pod de?tníkem ®: Ka?dý mi tě lásko závidí, kdy? Prahou jdem ulicí k nám Já vím, ?e ka?dý mi tě lásko závidí já s tebou jsem rád sám Poznal jsem teď jednu z málu bylo to venku v de?ti jen tak v tričku sama stála tak jsem ji půjčil de?tník Aby víc u? nepromokla neboť dé?ť zmývá krásu Vím ?e jsem v ní na?el poklad a ona ve mně spásu. Dneska vím, ?e bych ji neznal, jít tenkrát bez de?tníku ?e ji tramvaj neodvezla to jsem měl velkou kliku mo?ná ?e jsem něco tu?il, snad jsem měl stejnou cestu Udělal jsem co se slu?í ? řek?jsem ji pojď a nestůj 2 x ®: From Letras Mania