orhan ölmez

Sabir Lazim
Sabýr Lazým Beni bekleyen þeyleri yazýk ki biliyorum Bile bile bir türlü aþkýndan geçemiyorum Seni özlerim elbette ve bil ki özlüyorum Gidiþine bir türlü alýþtým diyemiyorum Kimseye kýzamam ne sana ne kendime Sabreder dururum bu da geçer diye Sabýr lazým ban sabredeceðim Zor olacak elbet üzüleceðim Elbet baþkalarýný sevip Hakettiðim gibi sevileceðim Beni bekleyen þeyleri garip ki biliyorum Bile bile bir türlü aþkýndan geçemiyorum Seni özlerim elbette ve bil ki özlüyorum Yüreðime bir türlü o gitti diyemiyorum Kimseye kýzamam ne sana ne kendime Sabreder dururum bu da geçer diye Sabýr lazým ban sabredeceðim Zor olacak elbet üzüleceðim Elbet baþkalarýný sevip Hakettiðim gibi sevileceðim From Letras Mania