Alpha Blondie

Sebe Allah'ye
La ila ilalao Mahamadou rassoulilaï Mahamadou rassoulilaï Sébé Alla yé, sélé Allah yé... sé Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé, yé sé Sébé Alla yé, n'ko sébé Allah yé sé Sé mibi néyé Sé mibi iléyé Allah kodi iléda Ni mi-bi iléla Ni mi-bé néla Allah kohodo anougou la Sé mibi iléyé N'ko sé mibé n'néyé Massa ko oni annougoula Téré béyé Kalo béyé Fôgnon ni dji béyan Mogohou béye Sogohou béye Djinanhou fanan béhantchêman Téré béyé Kalo béyé Fôgnon ni dji béyan Mogohou béye Sogohou béye Djinanhou fanan béhantchêman N'ko sébé Allah yé, sébé Alla yé sé Sébé Allah yé, sébé Allah yé sé Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé, sé, sé Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé Séri séri, n'gouyé séri n'téri Séri séri Allah dari n'téri Dougoukoro bé ansé kôro Sangoro béankounan Dougoukoro béansé kôrô Lolohou béankounan Séri séri, n'gouyé séri n'téri Séri séri massa dari n'téri From Letras Mania