Zap Mama

Ndj Mukanie
Ndje, Ndje, Ndje kalengela, katikalengela sabarakata, kagulu, kalala kamwenye, kitolulu, kamwenye, kitolulu fila po (Dieses immer wieder wiederholen) From Letras Mania