Arctic Monkeys

Brick By Brick
I wanna build you up Brick by brick I wanna break you down Brick by brick I'm gonna reconstruct Brick by brick I wanna feel your love Brick by brick (aaaaah) Brick by brick (aaaaah) I wanna steal your soul I wanna rock 'n' roll I wanna rock 'n' roll I wanna rock 'n' roll Brick by brick (aaaaah) Brick by brick (aaaaah) I wanna brick by brick I wanna blow by blow I want an empty soul I wanna brick by brick by brick by Brick by brick (aaaaah) From Letras Mania