Maniac Butcher

Bezbožné Rouhání Zpovědní Před Tažení Vojnového Započetím
Novota vskutku podivná i na hrádek můj dolehla Sluha boha zkříženého zmámil sluchu lidu mého Před pár lety kterak žebrák musil u mne prositi A nyní i mé chování odvahuje plísniti K zpovídání před svou poutí že prý musím zajíti Jinak hrozí mé konání bohapustým nazvati "Moc se nám tu roztahuješ, flanďáku otylý Co kdybychom si tě taky na schnilý kříž přibili? Slyš tedy mé zpovídání před mou poutí krvavou Nestojím o tvého boha, natož potom pomoc tvou Co s takovou skrouceninou zpitvořenou na kříži? Tu tak spatřit nepřítel nᚠtak se smíchy pomočí Bohy všeckny zavrhuji, ve vyšší moc nevěřím Však udělám to ku tvé vůli a modlu svou vyvolím K Luciperovi se tedy v tuto chvíli obracím By byl všecek ku pomoci, po mém boku věrně stál Dodal pažím našim síly, naše zostřil sekery A sebranku nám protivnou ohněm sirným v mžiku sžál" From Letras Mania