Månegarm

Nio Dagar, Nio Nätter
Glimrande ögon i mörkret, likt bergskristall. Bergets dånande symfoni väller ur dess gap. Naglar som river hud, borrar sig ned. Upplyft i köttet; livets vatten faller. Ett skimmer utav smärta, visar dess anlete. Vacker men fasansfull: bergets drottning. Ser in i hennes ögon; ljuset fyller mitt sinne. En strid ström av bilder beslöjar världen. Blodbestänkt sten, fränders rop, blodvingade skepnader under nattens öga. Drivna utav hunger, Letras de cancionesvedergällning, offer för seger, ulvhednar, vargatid. Nio dagar, nio nätter i marans grepp. Nio dagar, nio nätter, ett offer för liv. Nio dagar, nio nätter, huldrans vridna dans. Nio dagar, nio nätter, en gåva från griften. Etter i en strid ström längs väggarna. Ormars ögon glöder i djupen, svekets blick i gapande hål. En stinkande andedräkt ur tandlösa gap. Från ormtungors mun, förgiftets tal … Ett tordön väcker mina sinnen; allt är åter svart. Borta är tunneln, som tog mig hit. Bergatagen i djupet, ingen väg ut, bunden och fångad. Är detta mitt slut? [Translate to English:] Glittering eyes in the dark Like rock-crystal The rumbling symphony of the mountain Wells from its gap Nails that tear skin Burrow down Uplifted in the flesh The water of life flows A shimmer of pain Shows its face Beautiful but terrible The Queen of the mountain Look into her eyes The light fills my mind A swift torrent of images Veils the world Blood sputtered stone Cries of kin Blood-winged phantoms Under the eye of the night Compelled by hunger Retaliation Sacrifice for victory Ulfhednar, the time of the wolf Nine days, nine nights In the grip of the nightmare Nine days, nine nights A sacrifice for life The twisted dance of the Huldra Nine days, nine nights A gift from the grave Venom in a swift flow Along the walls Eyes of serpents glow in the depths The gaze of betrayal in the gaping hole A stinking breath From toothless gaps From the tongues of serpent mouths Venomous speech... A thunder awakes my senses All is once more black Gone is the tunnel That brought me here Spirited away into the deep No way out Bound and captive Is this my ending... From Letras Mania