Thundercats Letra

TV Themes

Letra De Thundercats

Descarga "Thundercats" a tu móvil
Thundercats Video:
Letra de Thundercats [Lion-o]

Thunder, thunder, thundercats, Ho!
Thundercats are on the move,
Thundercats are loose,
Feel the magic, hear the Roar,
Thundercats are loose,

Thunder, thunder, thunder, Thundercats!
Thunder, thunder, thunder, Thundercats!
Thunder, thunder, thunder, Thundercats!
Thunder, thunder, thunder, Thundercats! Thundercats!

(Thanks to Rafael for these lyrics)
[ Thundercats Letras sobre http://www.letrasmania.com/ ]
Thundercats Lyrics
Descarga "Thundercats" a tu móvil